இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு – Isrealin Devanagiya kartharukku

இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு – Isrealin Devanagiya kartharukku

சகரியாவின் கீதம் (Benedictus)

1.இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு: ஸ்தோத்திரமுண்டாவதாக.

2.அவர் நம்முடைய பிதாக்களுக்கு: வாக்குத்தத்தம் பண்ணின இரக்கத்தைச் செய்வதற்கும்: தம்முடைய பரிசுத்த உடன்படிக்கையை: நினைத்தருளி,

3.உங்கள் சத்துருக்களின் கைகளினின்று நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டு: உயிரோடிருக்கும் நாளெல்லாம் பயமில்லாமல் எனக்கு முன்பாகப் பரிசுத்தத்தோடும் நீதியோடும் எனக்கு ஊழியஞ்செய்யக் கட்டளையிடுவேன் என்று,

4.அவர் நம்முடைய பிதாவாகிய ஆபிரகாமுக்கு இட்ட ஆணையை நிறைவேற்றுவதற்கும்;

5.ஆதி முதற்கொண்டிருந்த தம்முடைய பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகளின் வாக்கினால்: தாம் சொன்னபடியே,

6.தமது ஜனத்தைச் சந்தித்து மீட்டுக்கொண்டு: நம்முடைய சத்துருக்களினின்றும் நம்மைப் பகைக்கிற யாவருடைய கைகளினின்றும் நம்மை இரட்சிக்கும்படிக்கு,

7.தம்முடைய தாசனாகிய தாவீதின் வம்சத்திலே: நமக்கு இரட்சணியக் கொம்பை ஏற்படுத்தினார்.

8. நீயோ பாலகனே, உன்னதமானவருடைய தீர்க்கதரிசி என்னப்படுவாய்: நீ கர்த்தருக்கு வழிகளை ஆயத்தம்பண்ணவும்,

9.நமது தேவனுடைய உருக்கமான இரக்கத்தினாலே, அவருடைய ஜனத்துக்குப் பாவமன்னிப்பாகிய இரட்சிப்பைத் தெரியப்படுத்தவும்: அவருக்கு முன்னாக நடந்து போவாய்.

10.அந்தகாரத்திலும் மரண இருளிலும்: உட்கார்ந்திருக்கிறவர்களுக்கு வெளிச்சம் தரவும்,

11.நம்முடைய கால்களைச் சமாதானத்தின் வழியிலே நடத்தவும்: அவ்விரக்கத்தினாலே உன்னதத்திலிருந்து தோன்றிய அருணோதயம் நம்மைச் சந்தித்திருக்கிறது.

12.பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக.

13.ஆதியிலும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதுமான சதாகாலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென்.

லூக்கா 2 : 68-71

Isrealin Devanagiya kartharukku song lyrics in english

1.Isrealin Devanagiya kartharukku Sthosthiramundavathaga

2.Avar Nammudaiya Pithakkalukku Vakkuthaththam Pannina
Erakkaththai Seivatharkkum Thammudaiya Parisuththa
Udanpadikkaiyai Ninaitharuli

3.Ungal Saththirukkalin Kaikalinintru Neengal
Viduthaliyakkapattu Uiyrodirukkum Naalellaam
Bayamillamal Enakku Munbaga Parisuththathodum Neethiyodum
Enakku Oozhiyam Seiya Kattalaiyiduvean Entru

4.Avar Nammudaiya Pithavagiya Aabirakamukku Itta Aanaiyai
Niraiverattruvathrkkum

5.Aathi Mutharkondiruntha Thammudaiya Parisuththa Theerkkatharisikalin
Vaakkinaal Thaam Sonnapadiyae

6.Thamathu Janaththai Santhithu Meettu Kondu Nammudaiya
Saththurukalintrum Nammai Pagaikkira Yaavaridaiya
kaikalintrintum Nammai Ratchikkumpadikku

7.Thammudaiya Thaasanagiya Thaaveethin Vamsathilae Namkku Ratchaniya
Kombai Yearpaduththinaar

8.Neeyo Paalaganae Unnathamaanavarudaya Theerkatharisi
Ennapaduvaai Nee Kartharukku Vazhikalai Aayaththampannavum

9.Namathu Devanudaiya Urukkamana Erakkathinalae Avarudaiya
Janaththukku Paavamannippagiya Ratchippai Theriyapaduththavum
Avarukku Munnathaga Nadanthu Povaai

10.Anthakaarathilum Marana Irulilum Utkaarthirukkiravavarkalukku
Velicham Tharavum

11.Nammudaiya Kaalkalai Samaathanaththin Vazhiyilae Nadaththavum
Avvirakkithinaale unnathathilirunthu Thontriya Arunithayam
Nammai Santhithirukirathu

12.Pithavukkum Kumaaranakkum parisuththa Aavikkum Magimai
Undavathaga

13.Aathiyilum Ippoluthum Eppoluthumaana Sathaakalangalilum
Magimai Undavathaga.Amen

Luke 2: 68-71