உம்மை நம்புவேன் நான் – Ummai nambuven Naan

உம்மை நம்புவேன் நான் – Ummai nambuven Naan

அல்லேலூயா…………
அல்லேலூயா………. -(2)

உம்மை நம்புவேன் நான் உம்மை நம்புவேன்
என் உயிருள்ள நாளெல்லாம் உம்மை நம்புவேன் – (2)
என் நம்பிக்கையும் நீர்தான்
என் பெலனும் நீர்தான் – (2)

உம்மை நம்புவேன் நான் உம்மை நம்புவேன்
என் உயிருள்ள நாளெல்லாம் உம்மை நம்புவேன்

1. துணையாளரே என் மணவாளரே
என் உயிருக்குள் கலந்தவரே – (2)
என் உயிருள்ள நாட்களெல்லாம்
உம்மையே உயர்த்திடுவேன் – (2)

2. உளையான சேற்றில்இருந்து என்னை
தூக்கி எடுத்தவரே – (2)
என் காலை கன்மலைமேல்
நிறுத்தி மகிழ்வவரே – (2)

Ummai nambuven Naan song lyrics in english

Hallelujah…
Hallelujah….

Ummai Nambuven Nan Ummai Nambuven
En Uyirulla Nalellam Ummai Nambuven
En Nampikkaiyum Nirtan
En Belanum Nirtan

Thunaiyalare En Manavalare
En Uyirukkul Kalantavare
En Uyirulla Naltkalellam
Ummaiye Uyarthiduven

Ulaiyana Setrilirunthu Ennai
Thookki Eduththavarae
En Kaalai Kanmalaimael
Niruthi Makilvavare