என் ஆத்துமா கர்த்தரை – En Aathuma Kartharai

என் ஆத்துமா கர்த்தரை – En Aathuma Kartharai

கன்னிமரியாளின் கீதம் 100 (Magnificat)

1.என் ஆத்துமா கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிறது: என் ஆவி என் இரட்சகராகிய தேவனில் களிகூருகிறது.

2.அவர் தம்முடைய அடிமையின் தாழ்மையை: நோக்கிப் பார்த்தார்.

3.இதோ,இதுமுதல் எல்லாச் சந்ததிகளும்: என்னைப் பாக்கியவதி என்பார்கள்.

4.வல்லமையுடையவர் மகிமையானவைகளை எனக்குச் செய்தார்: அவருடைய நாமம் பரிசுத்தமுள்ளது.

5.அவருடைய இரக்கம் அவருக்குப் பயந்திருக்கிறவர்களுக்கு: தலைமுறை தலைமுறைக்குமுள்ளது.

6.தம்முடைய புயத்தினாலே பராக்கிரமஞ் செய்தார்: இருதய சிந்தையில் அகந்தையுள்ளவர்களைச் சிதறடித்தார்.

7.பலவான்களை ஆசனங்களிலிருந்து தள்ளி: தாழ்மையானவர்களை உயர்த்தினார்.

8.பசியுள்ளவர்களை நன்மைகளினால் நிரப்பி: ஐசுவரியமுள்ளவர்களை வெறுமையாய் அனுப்பிவிட்டார்.

9.நம்முடைய பிதாக்களுக்கு அவர் சொன்னபடியே, ஆபிரகாமுக்கும் அவன் சந்ததிக்கும் என்றென்றைக்கும் இரக்கஞ்செய்ய நினைத்து: தம்முடைய தாசனாகிய இஸ்ரவேலை ஆதரித்தார்.

10.பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக.

11.ஆதியிலும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதுமான: சதாகாலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென்.

En Aathuma Kartharai song lyrics in english

1.En Aathuma Kartharai Magimaipaduthukirathu En Aavi En
Ratcharagiya Devanil Kazhi Kooeukirathu

2.Avar Thammudaiya Adimaiyin Thahmaiyai Nokki Paarthaar

3.Itho Ithumuthal Ella Santhathilaum Ennai Bakkiyavathi
Enbaargal

4.Vallamaiyudaiyavar Magimaiyanavaigalai Enakku Seithaar
Avarudaiya Naamam Parisuththamullathu

5.Avarudaiya Erakkam Avarukku Bayanthirukkiravrkalukku
Thalaimurai Thalaimuraikkumullathu

6.Thammudaiya Puyaththinalae Parakkiramam Seithaar Iruthaya
Sinthaiyil Againthai Ullavarkalai Sitharadithaar

7.Balavaangalai Aasanangalilirunthu Thalli Thazhmaiyanavarkalai
Uyarthinaar

8.Pasiyullavrkalai Nanmaikalinaal Nirappi
Aiswariyamullavarkalai Verumaiyaai Anuppivittar

9.Nammudaiya Pithakkalukku Avar Sonnapadiyae Aburahamukkum
Avan Santhathikkum Entrentraikkum Erakkam Seiya Ninaithu
Thammudaiya Thasnagiya Isravealai Aatharithaar

10.Pithavukkum Kumaranukkum Parisuththa Aavikkum Magimai
Undavathaga

11.Aathiyilum Ippoluthum eppoluthumaana Sathakalangalilum
Magimai Undavathaga. Amen