ஜீவனுள்ள தேவனே வாரும் – JEEVANULLA DHEVANEY VAARUM lyrics

ஜீவனுள்ள தேவனே வாரும்
ஜீவ பாதையிலே நடத்தும்
ஜீவ தண்ணீர் ஊரும் ஊற்றிலே
ஜீவன் பெற என்னை நடத்தும்

இயேசுவே நீர் பெரியவர் இயேசுவே நீர் பரிசுத்தர்
இயேசுவே நீர் நல்லவர் இயேசுவே நீர் வல்லவர்

1. பாவிகள் துரோகிகள் ஐயா
பாவ ஆதாம் மக்களே தூயா
பாதகர் எம் பாவம் போக்கவே
பாதகன் போல் தொங்கினீரல்லோ

2. ஐந்து கண்ட மக்களுக்காக
ஐந்து காயமேற்ற நேசரே
நொந்துருகி வந்த மக்கள் மேல்
நேச ஆவி வீசச் செய்குவீர்

3. வாக்குத் தத்தம் செய்த கர்த்தரே
வாக்கு மாறா உண்மை நாதனே
வாக்கை நம்பி வந்து நிற்கிறோம்
வல்ல ஆவி மாரி ஊற்றுவீர்

4. நியாயத் தீர்ப்பின் நாள் நெருங்குதே
நேசர் வர காலமாகுதே
மாயலோகம் நம்பி மாண்டிடும்
மானிடரை மீட்க மாட்டீரோ

Jeevanulla Devane Varum
jeevanulla thaevanae vaarum
jeeva paathaiyilae nadaththum
jeeva thannnneer oorum oottilae
jeevan pera ennai nadaththum

Yesuvae neer periyavar Yesuvae neer parisuththar
Yesuvae neer nallavar Yesuvae neer vallavar

1. paavikal thurokikal aiyaa
paava aathaam makkalae thooyaa
paathakar em paavam pokkavae
paathakan pol thongineerallo

2. ainthu kannda makkalukkaaka
ainthu kaayamaetta naesarae
nonthuruki vantha makkal mael
naesa aavi veesach seykuveer

3. vaakkuth thaththam seytha karththarae
vaakku maaraa unnmai naathanae
vaakkai nampi vanthu nirkirom
valla aavi maari oottuveer

4. niyaayath theerppin naal nerunguthae
naesar vara kaalamaakuthae
maayalokam nampi maanndidum
maanidarai meetka maattiro

Leave a Comment