முழு இதயத்தோடு உம்மை – Muzhu Idhayathodu Ummai

முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன் உன்னதமானவரே
உம் அதிசயங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைப்பேன் அதிசயமானவரே—2
உன்னதமானவரே என் உறைவிடம் நீர் தானே—2
உயர்த்துகிறேன்
வாழ்த்துகிறேன்
வணங்குகிறேன்
உம்மை போற்றுகிறேன்
முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன் உன்னதமானவரே
உம் அதிசயங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைப்பேன் அதிசயமானவரே
ஒடுக்கப்படுவோர்க்கு அடைக்கலமே
நெருக்கடி வேளையில் புகலிடமே—2
நெருக்கடி வேளையில் புகலிடமே—2
முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன் உன்னதமானவரே
உம் அதிசயங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைப்பேன் அதிசயமானவரே
நாடி தேடி வரும் மனிதர்களை
தகப்பன் கைவிடுவதே இல்லை—2
ஒரு போதும் கைவிடுவதே இல்லை—2
முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன் உன்னதமானவரே
உம் அதிசயங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைப்பேன் அதிசயமானவரே
எழுந்தருளும் என் ஆண்டவரே
எதிரி கை ஓங்க விடாதேயும்—2
எதிரியின் கை ஓங்க விடாதேயும்—2
முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன் உன்னதமானவரே
உம் அதிசயங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைப்பேன் அதிசயமானவரே
உன்னதமானவரே என் உறைவிடம் நீர் தானே—2
உயர்த்துகிறேன்
வாழ்த்துகிறேன்
வணங்குகிறேன்
உம்மை போற்றுகிறேன்—2
-முழு இதயத்தோடு
muzhu ithayaththoadu ummai thuthippaen
unnathamaanavarae
um athichayangaL ellaam eduthuraippaen
athisayamaanavarae2
unnathamaanavarae en uraividam neer thaanae2
uyarththukiraen
vaazhthukiraen
vanangkukiRaen
ummai poatRukiRaen
muzhu ithayaththoatu ummai thuthippaen unnathamaanavarae
um athisayanGkaL ellaam eduththuraippaen athisayamaanavarae
otukkappatuvoarkku adaikkalamae
nerukkadi vaeLaiyil pukalidamae2
nerukkadi vaeLaiyil pukalidamae2
muzhu ithayaththoatu ummai thuthippaen unnathamaanavarae
um athisayanGkaL ellaam eduththuraippaen athisayamaanavarae
naadi thaedi varum manitharkaLai
thakappan kaividuvathae illai2
oru poathum kaividuvathae illai2
muzhu ithayaththoatu ummai thuthippaen unnathamaanavarae
um athisayanGkaL ellaam eduthuraippaen athisayamaanavarae
ezhuntharulum en aandavarae
ethiri kai oanga vidaathaeyum2
ethiriyin kai oanga vidaathaeyum2
muzhu ithayaththoatu ummai thuthippaen unnathamaanavarae
um athisayangaL ellaam eduthuraippaen athisayamaanavarae
unnathamaanavarae en uraividam neer thaanae2
uyarththukiRaen
vaazhththukiRaen
vaNangukiRaen
ummai potrukiRaen2
-muzhu ithayaththodu

Leave a Comment