நீர் செய்ய நினைத்தது-Neer seyya ninaiththathu

நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது
எனக்காக யாவையும் செய்யும் தேவனே-2
உம் வேலைக்காக காத்திருக்க
பொறுமையை எனக்கு தந்தருளும்-2-நீர் செய்ய

1.காலங்கள் மாறலாம் மனிதர்கள் மாறலாம்
மாறாத தேவன் இருப்பதால் கலக்கம் இல்லை-2
என்னோடு நீர் சொன்ன வார்த்தையை
எனக்காக நிறைவேற்றுவீர்-2-நீர் செய்ய

2.தடை போல சத்துரு வாசலை அடைத்தாலும்
தடைகளை உடைக்கும் நீர்
என் முன்னாய் நடந்து செல்வீர்-2
எனக்காக ஆயத்தம் பண்ணினதை
என் கண்ணால் காண செய்வீர்-2-நீர் செய்ய

Neer seyya ninaiththathu thadaipadaathu – English Lyrics 

Neer seyya ninaiththathu thadaipadaathu
enakkaaka yaavaiyum seiyum thevane-2
Um velaikkaaga kaaththirukka
porumayai enakku thantharulum-2-Neer seyya

1.Kaalangal maaralaam Manithargal maaralaam
Maaratha thevan iruppathaal kalakkam illai-2
ennodu neer sonna vaarththayai
enakkaga niraivetruveer-2-Neer seiya

2.Thadai pola saththuru vaasalai adaiththaalum
Thadaigalai udaikkum neer
en munnay nadanthu selveer-2
Enakkaga aayaththam panninathai
en kannaal kaana seiveer-2-Neer seiya

Leave a Comment