பெந்தெகொஸ்தே அனுபவம் -Penthecosthe Anubavam

பெந்தெகொஸ்தே அனுபவம் தாருமே
பின்மாரி ஆவியை ஊற்றுமே

மேலான வல்லமை
மேலான தரிசனம்
மேலான வரங்களைத் தாருமே

என்னை நிரப்புமே -2 நிரப்பியே அனுப்புமே
என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிந்திட
உம் ஆவியை ஊற்றுமே

அனலான ஊழியம் தாருமே
அக்கினி ஜீவாலையாய் மாற்றுமே

நிழல்பட்டு மரித்தோர்கள் எழும்பிட
அற்புதத்தின் அபிஷேகம் தாருமே

அக்கினி நாவுகள் தாருமே எனக்கு
அதிகார நாவுகள் தாருமே

Pendhaekosthe Anubavam Thaarumae
Pinmaari Aaviyai Ootrumae

Melaana Vallamai, Melaana Dharisanam
Melaana Varangalai Thaarumae

Ennai Nirappumae 2 Ennai Nirappiyae Anuppumae
En Paathiram Nirambi Vazhindhida
Um Aaviyai Ootrumae

Analaana Voozhiyam Thaarumae
Akkini Jwaalayai Maatrumae

Nizhalpattu Marithorgal Ezhumbida
Arpudhathin Abishegam Thaarumae

Akkini Naavugal Thaarumae
Enakku Adhigaara Naavugal Thaarumae

Leave a Comment